Programe locale

 • Mentenanţă –site-ul LTNB şi cont Facebook LTNB
 • Completarea Manualului instituţional al calităţii. Realizarea şi aplicarea unor proceduri necesare. Revizuirea şi monitorizarea procedurilor aplicate (CEAC).
 • Completarea datelor pe platforma Aracip (CEAC).
 • Aplicarea chestionarelor de pe platformă Aracip pentru elevi şi părinţi (18%) (diriginţii şi CEAC).
 • Monitorizarea activităţilor din LTNB şi a îndeplinirii indicatorilor din planurile de îmbunătăţire.
 • Diseminarea în rândul comunităţii a informaţiilor despre activităţile şcolii, prin participarea reprezentanţilor liceului la emisiunile TV ale posturilor locale şi la conferinţe de presă (directorii şi profesori).
 • Desfăşurarea activităţilor extracurriculare cu participarea părinţilor şi a unor invitaţi.
 • Monitorizarea lunară a absenţelor
 • Finalizarea reabilitării sălii de sport.
 • Finalizarea sălii de festivități
 • Atragerea şi implicarea părinţilor în activitatea şcolii, participarea la activitaţi extrascolare (directorii).
 • Monitorizarea absenţelor în vederea reducerii absenteismului şi a abandonului şcolar
 • Întocmirea rapoartelor semestriale de analiză a activităţii ale comisiilor şi ariilor curriculare
 • Pregătirea documentelor şi dovezilor în vederea completării RAEI.
 • Instruirea elevilor - ECDL
 • Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat (limba şi literatura română, limba engleză, limba franceză, istorie, matematică, fizică, chimie, geografie, biologie, ştiinţe sociale, informatică).
 • Implicarea cadrelor didactice în Comisiile de organizare şi desfăşurare, dar şi a celor de evaluare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare
 • Pregătirea elevilor pentru obţinerea certificatelor DELF, DELE, Cambrige
 • Atelier handmade - ianuarie – iunie
 • Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă
 • Cursuri de formare: Managementul performant şi calitate în educaţie/ Modulul Management educaţional, CCD Constanţa; Program de dezvoltare personală pentru adulţi - Asociaţia română pentru excelenţă în educaţie
 • Participarea cadrelor didactice la simpozioane şi conferinţe.
 • Completarea Manualului instituţional al calităţii. Realizarea şi aplicarea unor proceduri necesare. Revizuirea şi monitorizarea procedurilor aplicate (CEAC).
 • Monitorizare Plan de Îmbunătăţire Instituţional - RAEI
 • Monitorizarea activităţilor din LTNB şi a îndeplinirii indicatorilor din planurile de îmbunătăţire
 • Diseminarea în rândul comunităţii a informaţiilor despre activităţile şcolii, prin participarea reprezentanţilor liceului la emisiunile TV ale posturilor locale şi la conferinţe de presă (directorii şi profesori).

Programe Nationale

 • Conferinta Nationala de Invatamant Virtual
 • Scoala Discovery
 • Invitatie la Sanatate
 • Moodle – Portal de educaţie

Programe Internationale

 • Enterprise
 • Rețea Europeană de Turism Educativ pentru Tineret, în cadrul Programului Erasmus+, liceul nostru este coordonatorul proiectului, iar eu sunt managerul de proiect

 • Să învăţăm despre pădure
 • Activitatile desfasurate in cadrul acestui program includ lectii in aer liber, redactarea unei reviste scolare, construirea machetelor si impartirea pliantelor. Datorita implicarii noastre, am obtinut diplome de participare in fiecare an.

 • Agenda Europa
 • Este un program european adresat elevilor claselor a XI-a, initiatorul si coordonatorul in liceu fiind Tanu Carmen. In cadrul acestei campanii de informare cu privire la drepturile cetatenilor europeni, au loc dezbateri intre elevi si se completeaza chestionare tematice.

 • Yes Event
 • Liceul nostru ia parte la Yes Event - Youth Conference inca din 2005, incurajand cooperarea intre tinerii europeni. O realizare importanta a fost organizarea acestei conferinte la Medgidia, in Octombrie 2007, cu participarea a 11 tari partenere (8 elevi si 2 profesori din fiecare). In acest an scolar conferinta s-a desfasurat in Polonia, in orasul Bielsco Biata si de la noi

 • ThinQuest
 • Platforma educationala ce permite desfasurarea unor activitati in colaborare cu scoli din tara si din strainatate. Coordonator: Copilu Mariana.

 • Oracle
 • Platforma educatională pentru realizarea de cursuri in SGBD Oracle. Coordonatori: Copilu Mariana si Serban Gina.

 • CISCO
 • Cursuri din domeniul IT. Coordonator: Serban Gina.

 • Junior Achievement
 • Programe nationale si internationale ca isi propun sa pregateasca tinerii pentru a reusi pe piata muncii.