Consiliul Profesoral

Tematica ședințelor CP
nr. crt. Nume si Prenume
1. Andronache Daniela
2. Avram Daniela
3. Burlacu Nicoleta
4. Buruiană Andreea
5. Chengiali Erdin
6. Ciornei Anişoara
7. Constantinescu Loredana
8. Copilu Mariana
9. Dan Adriana
10. Filip Ana - Maria
11. Furtună Marius
12. Giumadin Feiza
13. Ghiță Marian
14. Giuglea Denise
15. Grigore Antoneta - Dalia
16. Grigorescu Aurelia
17. Ilie Claudia
18. Manciu Livia-Mihaela
19. Memet Mujghean
20. Nechita Elena
21. Nedelcu Monica
22. Nicola Daniela
23. Nicolau Nicoleta
24. Peltecu Cătălina
25. Plugaru Rodica
26. Răduț Ionela
27. Şerban Gina - Elena
28. Vasile Iuliana

Consiliul de Administrație

Decizie constituire CA
Atributiile CA
Tematica si graficul sedintelor CA 2023-2024
Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Prof. Nechita Elena Director
2. Prof. Ciornei Anișoara Membru
3. Prof. Șerban Gina-Elena Membru
4. Prof. Vasile Iuliana Membru
5. Roman Ramona Reprezentant al părinților
6. Crucianu Violeta Reprezentant al părinților
7. Stere Camelia Reprezentantul primarului
8. Daniel Daniela Repezentant al Consiliului local
9. Omer Metin Reprezentant al Consiliului local
10. Prof. Răduț Ionela Lider de sindicat LTNB
11. Șteflea Daniela Reprezentant al elevilor
12. Mafteiu Claudiu Reprezentant supleant al elevilor

HOTĂRÂRI CA

Nr. Crt. Hotărâre Data
01. Hotărârea nr. 1 13.01.2023
02. Hotărârea nr. 2 20.01.2023
03. Hotărârea nr. 3 27.01.2023
04. Hotărârea nr. 4 14.02.2023
05. Hotărârea nr. 5 10.03.2023
06. Hotărârea nr. 6 06.04.2023
07. Hotărârea nr. 7 10.04.2023
08. Hotărârea nr. 8 19.05.2023
09. Hotărârea nr. 9 13.06.2023
10. Hotărârea nr. 10 30.06.2023
11. Hotărârea nr. 11 19.07.2023
12. Hotărârea nr. 12 25.08.2023
13. Hotărârea nr. 13 01.09.2023
14. Hotărârea nr. 14 01.09.2023
15. Hotărârea nr. 15 12.09.2023
16. Hotărârea nr. 20 07.11.2023
17. Hotărârea nr. 21 21.11.2023
18. Hotărârea nr. 22 15.12.2023
19. Hotărârea nr. 23 15.01.2024
20. Hotărârea nr. 24 25.01.2024
21. Hotărârea nr. 25 02.02.2024

C.E.A.C

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Plugaru Rodica Coordonator
2. Andronache Daniela Membru
3. Ilie Claudia Membru
4. Memet Mujghean Membru
5. Șerban Gina-Elena Membru
6. Răduț Ionela-Cristina Reprezentantul sindicatului
7. Țuțuianu Mirela Reprezentantul Asociației Comitetului de părinti
8. Mafteiu Claudiu Reprezentantul Elevilor
9. Aslan Ozgun Reprezentantul Consiliului local

Asociația părinților

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Roman Ramona Președinte

Consiliul Elevilor

Formular candidatură consiliul elevilor
Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Iusein Busra Președinte

Secretariat

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Ștefan Anica Contabil
2. Nezami Emel Secretar
3. Antonov Ionuț Informatician responsabil IT
4. Topală Daniela Bibliotecar
5. Burcea Mioara Laborant Fizică-Chimie

Comisii

Comisii 2023-2024
Comisia Coordonator Membrii
Consiliul Profesoral Președinte, Prof. Nechita Elena Cadrele didactice care au norma completă sau incompletă în anul şcolar curent la LTNB
Consiliul pentru curriculum Coordonator, Prof. Vasile Iuliana prof. Furtună Marius,
prof. Grigore Dalia,
prof. Nedelcu Monica,
prof. Nicola Daniela
Comisia pentru perfecționare și formare continuă Coordonator, Prof. Dalia Grigore prof. Avram Daniela,
prof. Gațachiu Ștefan,
prof. Nicolau Nicoleta,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Coordonator, Prof. Rodica Plugaru prof. Andronache Daniela
prof. Ilie Claudia,
prof. Memet Mujghean,
prof. Răduț Ionela,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru Controlul Managerial Intern Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator, Prof. Aurelia Grigorescu
contabil Ștefan Anica,
secretar Nezami Emel,
informatician Antonov Ionuț,
prof. Furtună Marius
Comisia pentru proiecte şi programe educative scolare și extrascolare Coordonator, Prof. Elena Nechita Prof. Gina Șerban GINA-Responsabilul cu proiectele CAE
Prof. Monica Nedelcu-Responsabilul cu proiectele europene
Prof. Rodica Plugaru - Responsabil cu diseminarea informaţiilor
Prof. Aurelia Grigorescu -Responsabil excursii/tabere şcolare
Prof. Iuliana Vasile - Responsabil de comunicarea cu asociatia de pǎrinţi/ consiliul elevilor
Prof. Daniela Andronache –responsabil monitorizare programul ,, Scoala Altfel’’
Prof. Loredana Constantinescu - Responsabil cu activitatea de organizare a ofertei educaţionale
Prof. Anișoara Ciornei – responsabil activități voluntariat
Prof. Ionela Răduț, prof. Nicoleta Burlacu, prof. Mariana Copilu
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea intercuturalității Coordonator, Prof. Andronache Daniela prof. Avram Daniela,
prof. Burlacu Nicoleta,
prof. Ciornei Anișoara,
prof. Constantinescu Loredana,
prof. Giuglea Denise,
prof. Ilie Claudia,
prof. Memet Mujghean,
prof. Nicolau Nicoleta,
prof. Plugaru Rodica,
prof. Răduț Ionela,
prof. Șerban Gina - Elena,
prof. Vasile Iuliana
Comisia dirigintilor Coordonator, Prof. Ionela Răduț Profesorii diriginţi
Comisia pentru elaborarea orarului Președinte, Prof. Nechita ELena
Coordonator, Prof Gina Șerban
prof. Constantinescu Loredana,
prof. Furtună Marius
Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare Coordonator, Prof. Ilie Claudia prof. Loredana Constantinescu,
prof. Iuliana Vasile,
prof. Nicoleta Nicolau,
prof. Ionela Răduț,
prof. Gina Șerban,
prof. Mujghean Memet,
prof. Anișoara Ciornei,
prof. Elena Nechita,
prof. Rodica Plugaru,
prof. Daniela Andronache,
prof. Adriana Dan,
prof. Mariana Copilu,
prof. Daniela Avram,
prof. Nicoleta Burlacu
Comisia pentru sănătate, securitate în muncă şi situații de urgență Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator, informatician Ionuț Antonov
secretar Emel Nezami,
bibliotecar Daniela Topală,
prof. Avram Daniela,
prof. Furtună Marius,
prof. Răduț Ionela,
prof. Șerban Gina - Elena,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru comunicare si promovarea imaginii școlii Coordonator, Prof. Nicoleta Burlacu prof. Ilie Claudia,
prof. Rodica Plugaru,
prof. Nechita Elena,
prof. Răduț Ionela,
prof. Ciornei Anișoara,
prof. Nicolau Nicoleta,
prof. Denise Giuglea,
prof. Filip Ana Maria,
prof. Copilu Mariana,
laborant Mioara Burcea,
bibliotecar Daniela Topală
Comisia Educație pentru sănătate Coordonator, Prof. Nicolau Nicoleta prof. Daniela Avram,
prof. Dalia Grigore,
prof. Claudia Ilie,
prof. Gina Șerban
Comisia de gestionare SIIIR Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator activitatea de gestionare SIIR – Antonov Ionuț
secretar Nezami Emel,