Consiliu Profesoral

nr. crt. Nume si Prenume
1. Andronache Daniela
2. Avram Daniela
3. Burlacu Nicoleta
4. Chengiali Erdin
5. Ciornei Anişoara
6. Constantinescu Loredana
7. Copilu Mariana
8. Coskun Abdurrahman
9. Dan Adriana
10. Filip Ana - Maria
11. Furtună Gabriela
12. Furtună Marius
13. Gaţachiu Ştefan
14. Giuglea Denise
15. Grigore Antoneta - Dalia
16. Grigorescu Aurelia
17. Ilie Claudia
18. Iordache Valeria
19. Memet Mujghean
20. Miu Constantin
21. Nechita Elena
22. Nedelcu Monica
23. Nicola Daniela
24. Nicolau Nicoleta
25. Niculcea Constantin
26. Palu Cristina
27. Plugaru Rodica
28. Răduț Ionela
29. Şerban Gina - Elena
30. Tulea Oana
31. Urdă Ana - Mirela
32. Vasile Iuliana

Consiliu de Administrație

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Nechita Elena Director

C.E.A.C

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Plugaru Rodica Coordonator
2. Andronache Daniela Membru
3. Ilie Claudia Membru
4. Memet Mujghean Membru
5. Vasile Iuliana Membru
6. Răduț Ionela Reprezentantul sindicatului
7. Nicolin Andreea Oana Reprezentantul Asociației Comitetului de părinti
8. Cândea Andrei Reprezentantul Elevilor
9. Omer Metin Reprezentantul Consiliului local

Asociația părinților

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Bojnigeanu Aurelia Președinte

Consiliul Elevilor

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Pricop Mihaela Președinte

Secretariat

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
Ștefan Anica Contabil-Sef
Nezami Emel Secretar-Sef
Valache Ionuț Informatician responsabil IT
Topală Daniela Bibliotecar
Burcea Mioara Laborant Fizică-Chimie

Comisii

Comisia Coordonator Membrii
Consiliul Profesoral Președinte, Prof. Nechita Elena Cadrele didactice care au norma completă sau incompletă în anul şcolar 2019-2020 la LTNB
Consiliul pentru curriculum Coordonator, Prof. Nechita Elena prof. Daniela Nicola, prof. Elena Nechita, prof. Iuliana Vasile, prof. Anișoara Ciornei, prof. Gina Șerban
Comisia pentru perfecționare și formare continuă Coordonator, Prof. Dalia Grigore prof. Daniela Avram, prof. Iuliana Vasile, prof. Ștefan Gațachiu, prof. Palu Cristina, prof. Nicoleta Nicolau
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Coordonator, Prof. Rodica Plugaru prof. Gina Serban, prof. Ionela Răduț, prof. Memet Mujghean, prof. Daniela Andronache
Comisia pentru Controlul Managerial Intern Coordonator, Prof. Aurelia Grigorescu prof. Daniela Nicola, prof. Elena Nechita, prof. Iuliana Vasile, prof. Anișoara Ciornei, prof. Gina Șerban, contabil Ștefan Anica, secretar Nezami Emel, informatician Ionuț Valache
Comisia pentru proiecte şi programe educative scolare și extrascolare Coordonator, Prof. Elena Nechita Prof. Gina Șerban GINA-Responsabilul cu proiectele CAE Prof. Monica Nedelcu-Responsabilul cu proiectele europene Prof. Rodica Plugaru - Responsabil cu diseminarea informaţiilor Prof. Aurelia Grigorescu -Responsabil excursii/tabere şcolare Prof. Iuliana Vasile, prof. Erdin Chengiali - Responsabili de comunicarea cu asociatia de pǎrinţi/ consiliul elevilor Prof. Daniela Andronache –responsabil monitorizare programul ,, Scoala Altfel’’ Prof. Loredana Constantinescu - Responsabil cu activitatea de organizare a ofertei educaţionale Prof. Anișoara Ciornei – responsabil activități voluntariat Prof. Ionela Răduț, prof. Nicoleta Burlacu, prof. Cristina Palu, prof. Mariana Copilu
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea intercuturalității Coordonator, Prof. Daniela Andronache prof. Ilie Claudia, prof. Constantin Miu, prof. Șerban Gina, prof. Răduț Ionela, prof. Constantinescu Loredana, prof. Palu Cristina, prof. Nicolau Nicoleta, prof. Burlacu Nicoleta, prof. Grigorescu Aurelia, prof. Avram Daniela, prof. Filip Ana-Maria
Comisia dirigintilor Coordonator, Prof. Ionela Răduț Profesorii diriginţi
Comisia pentru elaborarea orarului Coordonator, Prof Gina Șerban prof. Marius Furtună, prof. Constantinescu Loredana, prof. Ștefan Gațachiu
Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare Coordonator, Prof. Ilie Claudia prof. Loredana Constantinescu, prof. Iuliana Vasile, prof. Nicoleta Nicolau, prof. Ionela Răduț, prof. Gina Șerban, prof. Ștefan Gațachiu, prof. Mujghean Memet, prof. Anișoara Ciornei, prof. Elena Nechita, prof. Rodica Plugaru, prof. Daniela Andronache, prof. Dan Adriana, prof. Mariana Copilu, prof. Daniela Avram, prof. Nicoleta Burlacu
Comisia pentru sănătate, securitate în muncă şi situații de urgență Coordonator, informatician Ionuț Valache secretar Emel Nezami, bibliotecar Daniela Topală, prof. Daniela Avram, prof. Gina Șerban, prof. Mujghean Memet, prof. Ionela Răduț, prof. Claudia Ilie, prof. Nicoleta Nicolau, prof. Adriana Dan, prof. Giuglea Denise
Comisia pentru comunicare si promovarea imaginii școlii Coordonator, Prof. Nicoleta Burlacu prof. Ilie Claudia, prof. Rodica Plugaru, prof. Nechita Elena, prof. Răduț Ionela, prof. Ciornei Anișoara, prof. Nicolau Nicoleta, prof. Constantin Miu, prof. Denise Giuglea, prof. Filip Ana Maria, prof. Copilu Mariana, laborant Mioara Burcea, bibliotecar Daniela Topală
Comisia Educație pentru sănătate Coordonator, Prof. Nicolau Nicoleta prof. Erdin Chengiali, prof. Daniela Avram, prof. Dalia Grigore, prof. Claudia Ilie, prof. Gina Șerban
Comisia de gestionare SIIIR Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator activitatea de gestionare SIIR – Valache Ionuț
Secretar Emel Nezami, prof. Erdin Chengiali, prof. Anișoara Ciornei