MISIUNEA ŞCOLII NOASTRE

Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia promovează dezvoltarea calităţilor elevilor în vederea educării în spiritul demnităţii, onestităţii şi sincerităţii, construindu-le personalitatea prin dobândirea de cunoştinţe de cultură generală şi formarea de abilităţi practice întru asimilarea valorilor cardinale ale umanităţii: Binele, Adevărul, Frumosul, Dreptatea, Sacrul. Strategiile didactice ale dascălilor sunt orientate, deopotrivă, spre aspectele formative şi informative ale educaţiei, sprijinind crearea unei personalităţi capabile să se adapteze unei societăţi în care viteza schimbărilor şi a dezvoltării tehnologice este dublată de tentaţii nenumărate şi nu întotdeauna potrivite. Şcoala noastră propune un sistem interactiv de relaţionare cu părinţii şi comunitatea locală, pentru a putea oferi elevilor mediul educaţional în care potenţialul lor să se poată manifesta plenar.

Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia își propune să ofere servicii educaționale de calitate prin modernizarea demersului didactic și încurajarea învățării reflexive, prin asigurarea unui mediu educațional favorabil, bazat pe valorile școlii noastre - demnitate,onestitate, sinceritate-, prin acordarea de șanse fiecărui elev în parte și prin raportarea la standardele europene de calitate. Scopul este dezvoltarea fiecărui elev la potențialul maxim, punând accentul pe cultivarea motivației pentru învățare, pe relații de colaborare și respect reciproc elevi - profesori, pe dezvoltarea unui sistem eficient de măsurare a impactului predării asupra elevilor, pe comunicarea și colaborarea cu familia și comunitatea locală.