MISIUNEA ŞCOLII NOASTRE

Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia promovează dezvoltarea calităţilor elevilor în vederea educării în spiritul demnităţii, onestităţii şi sincerităţii, construindu-le personalitatea prin dobândirea de cunoştinţe de cultură generală şi formarea de abilităţi practice întru asimilarea valorilor cardinale ale umanităţii: Binele, Adevărul, Frumosul, Dreptatea, Sacrul. Strategiile didactice ale dascălilor sunt orientate, deopotrivă, spre aspectele formative şi informative ale educaţiei, sprijinind crearea unei personalităţi capabile să se adapteze unei societăţi în care viteza schimbărilor şi a dezvoltării tehnologice este dublată de tentaţii nenumărate şi nu întotdeauna potrivite. Şcoala noastră propune un sistem interactiv de relaţionare cu părinţii şi comunitatea locală, pentru a putea oferi elevilor mediul educaţional în care potenţialul lor să se poată manifesta plenar.