Comisii

Comisii 2023-2024
Comisia Coordonator Membrii
Consiliul Profesoral Președinte, Prof. Nechita Elena Cadrele didactice care au norma completă sau incompletă în anul şcolar curent la LTNB
Consiliul pentru curriculum Coordonator, Prof. Vasile Iuliana prof. Furtună Marius,
prof. Grigore Dalia,
prof. Nedelcu Monica,
prof. Nicola Daniela
Comisia pentru perfecționare și formare continuă Coordonator, Prof. Dalia Grigore prof. Avram Daniela,
prof. Gațachiu Ștefan,
prof. Nicolau Nicoleta,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Coordonator, Prof. Rodica Plugaru prof. Andronache Daniela
prof. Ilie Claudia,
prof. Memet Mujghean,
prof. Răduț Ionela,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru Controlul Managerial Intern Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator, Prof. Aurelia Grigorescu
contabil Ștefan Anica,
secretar Nezami Emel,
informatician Antonov Ionuț,
prof. Furtună Marius
Comisia pentru proiecte şi programe educative scolare și extrascolare Coordonator, Prof. Elena Nechita Prof. Gina Șerban GINA-Responsabilul cu proiectele CAE
Prof. Monica Nedelcu-Responsabilul cu proiectele europene
Prof. Rodica Plugaru - Responsabil cu diseminarea informaţiilor
Prof. Aurelia Grigorescu -Responsabil excursii/tabere şcolare
Prof. Iuliana Vasile - Responsabil de comunicarea cu asociatia de pǎrinţi/ consiliul elevilor
Prof. Daniela Andronache –responsabil monitorizare programul ,, Scoala Altfel’’
Prof. Loredana Constantinescu - Responsabil cu activitatea de organizare a ofertei educaţionale
Prof. Anișoara Ciornei – responsabil activități voluntariat
Prof. Ionela Răduț, prof. Nicoleta Burlacu, prof. Mariana Copilu
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea intercuturalității Coordonator, Prof. Andronache Daniela prof. Avram Daniela,
prof. Burlacu Nicoleta,
prof. Ciornei Anișoara,
prof. Constantinescu Loredana,
prof. Giuglea Denise,
prof. Ilie Claudia,
prof. Memet Mujghean,
prof. Nicolau Nicoleta,
prof. Plugaru Rodica,
prof. Răduț Ionela,
prof. Șerban Gina - Elena,
prof. Vasile Iuliana
Comisia dirigintilor Coordonator, Prof. Ionela Răduț Profesorii diriginţi
Comisia pentru elaborarea orarului Președinte, Prof. Nechita ELena
Coordonator, Prof Gina Șerban
prof. Constantinescu Loredana,
prof. Furtună Marius
Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare Coordonator, Prof. Ilie Claudia prof. Loredana Constantinescu,
prof. Iuliana Vasile,
prof. Nicoleta Nicolau,
prof. Ionela Răduț,
prof. Gina Șerban,
prof. Mujghean Memet,
prof. Anișoara Ciornei,
prof. Elena Nechita,
prof. Rodica Plugaru,
prof. Daniela Andronache,
prof. Adriana Dan,
prof. Mariana Copilu,
prof. Daniela Avram,
prof. Nicoleta Burlacu
Comisia pentru sănătate, securitate în muncă şi situații de urgență Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator, informatician Ionuț Antonov
secretar Emel Nezami,
bibliotecar Daniela Topală,
prof. Avram Daniela,
prof. Furtună Marius,
prof. Răduț Ionela,
prof. Șerban Gina - Elena,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru comunicare si promovarea imaginii școlii Coordonator, Prof. Nicoleta Burlacu prof. Ilie Claudia,
prof. Rodica Plugaru,
prof. Nechita Elena,
prof. Răduț Ionela,
prof. Ciornei Anișoara,
prof. Nicolau Nicoleta,
prof. Denise Giuglea,
prof. Filip Ana Maria,
prof. Copilu Mariana,
laborant Mioara Burcea,
bibliotecar Daniela Topală
Comisia Educație pentru sănătate Coordonator, Prof. Nicolau Nicoleta prof. Daniela Avram,
prof. Dalia Grigore,
prof. Claudia Ilie,
prof. Gina Șerban
Comisia de gestionare SIIIR Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator activitatea de gestionare SIIR – Antonov Ionuț
secretar Nezami Emel,