RAPORT ASUPRA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

2014-2015

Directorul Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” Medgidia, numit prin decizia Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.295/95/04.08.2014,

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011,

Având în vedere Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/15/12/2014 şi Procedura privind evaluarea anuală a personalului de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar, cod ISJCTA PE02, nr. 2420A/02.06.2014,

Vă prezintă Raportul asupra calității educației pentru activitatea didactică desfăşurată în anul şcolar 2014-2015.

În realizarea activităților didactice am avut în vedere priorităţile strategice stabilite de Planul managerial pentru anul şcolar 2014-2015, elaborat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, alături de care ne-am propus un demers managerial bazat pe comunicare, interrelaţionare, spirit de echipă, devenire personală şi organizaţională, în beneficiul elevilor noştri. Activitatea managerială a fost îndreptată spre organizarea muncii în echipă, obiectivul principal urmărit fiind acela de a realiza un învăţământ de calitate în unitatea şcolară pe care o conduc şi de a creşte importanţa şcolii în comunitatea locală. Am considerat că nu se poate realiza nici una dintre funcţiile manageriale fără o bună comunicare, formală şi informală atât cu personalul şcolii, cât şi cu partenerii educaţionali: părinţi, comunitate locală, agenţi economici, alte instituţii şcolare.