Admitere

Profil 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Matematica-Informatica Loc Medie Loc Medie Loc Medie Loc Medie Loc Medie Loc Medie
1 9.86 1 9.86 1 9.85 1 9.93 1 9.98 1 10
28 9.22 28 9.21 30 9.22 32 9.39 29 9.31 29 9.44
56 8.61 56 8.61 60 8.63 63 8.79 57 8.23 58 8.30
90 8.03 92 8.03
Stiinte ale Naturii 1 9.56 1 9.10 1 9.30 1 9.37 1 9.14 1 9.82
28 8.28 28 8.28 30 7.90 30 7.68 28 7.41 29 7.42
60 6.72
Filologie 1 9.86 1 9.86 1 9.65 1 9.80 1 9.35 1 9.91
28 8.36 28 8.36 30 8.43 31 8.55 29 7.94 29 8.87
62 7.95 57 7.04 58 8.01
92 7.48 87 7.24

NOU: Plan de scolarizare 2013-2014

  • Matematica-Informatica: 2 clase (29x2=58 elevi).
  • Stiinte ale Naturii: 1 clasa (29 elevi).
  • Filologie: 1 clasa (29 elevi).

  • CDS: 2012-2013